54
   Wednesday
   61 / 46
   Thursday
   69 / 56
   Friday
   65 / 44