66
   Wednesday
   68 / 55
   Thursday
   69 / 56
   Friday
   73 / 39